Фото:Фортеця Тустань і фестиваль Ту Стань 2013 / Photo: Fortress Tustan and festival

Україна
Львівська область
Сколівський район
село Урич
Державний історико-культурний заповідник «Тустань»
Пам'ятка історії та архітектури загальнодержавного значення


Ukraine
Lviv region
Skole district
village Urich
State Historical and Cultural Reserve "Tustan"
Historical and architectural monuments of national importance


   Тустань - наскельна оборонна фортеця ІХ - ХІІІ сторіччя. Важливий стратегічний пункт оборони системи захисту південно-західних  кордонів Київської русі, також служила митним пунктом.

   Tustan - defensive fortress on the rock (IX - XIII century). Important strategic point defense system to protect the south-western border of Kievan Rus.


Скеля "Камінь" / The rock "Stone"


 Графічна реконструкція міста-фортеці Тустань / Graphic reconstruction of the fortress city TustanВершники фестивалю Ту Стань 2013 / Riders festival

Требушет  / trebuchet


Нічний штурм фортеці / Night, storm the fortress


Скеля "Острий Камінь" / The rock "Sharp Stone"

Скеля "Жолоб" (Орел) / The rock "Golob" (Eagle)

   Опис мандрівки тут
  Відео тут

 Фото з подорожей/Travel Photo

Немає коментарів:

Дописати коментар